Aktualności

W przypadku jednego z projektów związanych z wynajmem sprzętu i instalacją układu odwodnieniowego, ze względów zapisów projektowych, wymagane było zastosowanie igłofiltrów PCV o średnicy 50mm tzw. “typu holenderskiego”.

Nasza firma dostarczyła sprzęt, a także przeprowadziła instalację kilku układów. Trwające wiele tygodni odwodnienie, było realizowane w oparciu o kilka pomp tłokowych.