Instalacja igłofiltrów, montaż zestawów igłofiltrowych

Możemy zaoferować usługi w zakresie instalacji zestawów igłofiltrowych, wpłukiwania igłofiltrów , uruchomienia odwodnienia.

Możemy także przeszkolić pracowników Klienta, w zakresie niezbędnej codziennej obsługi w trakcie prac odwodnieniowych.

Przed instalacją dokonujemy analizy warunków gruntowych, celem doboru metody instalacji, rodzaju sprzętu, ewentualnej konieczności zastosowania  wpłukiwania z obsypką.

Możemy pomóc także w uzyskaniu formalnego projektu odwodnienia.