Pompy z floty urządzeń Klaudia sp. z o.o. są stosowane w zastosowaniach na terenach zakładów przemysłowych np. hut, zakładów chemicznych,  przetwórczych itp.

Potrzeba zastosowania pomp z wynajmu pojawiała się np. przy awarii istniejących na zakładach urządzeń pompowych i konieczności zapewnienia bieżącego, zastępczego przepływu na instalacji np. celem chłodzenia elementów linii przemysłowej, pieców itp.

Pompy są stosowane także przy, doraźnych problemach związanych z zalaniem komór, infrastruktury itp. z koniecznością odpompowania zalegającej wody. Niejednokrotnie zadania wymagają zastosowania pomp tolerujących podwyższoną temperaturę cieczy.