W przypadku gruntów o średniej przepuszczalności (np.piaski średnie, drobne itp.) wiodącą metodą tymczasowego odwodnienia wykopów budowlanych jest zastosowanie instalacji igłofiltrowych. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie igłofiltrów elastycznych LDPE D32mm. Pozwalają one m.in. na łatwą instalację, dowolną głębokość posadowienia (ograniczoną długością igłofiltra i podciśnieniem agregatu pompowego).

Przy gruntach o bardzo dużej przepuszczalności z dużym napływem wody (np. żwiry, piaski grube przy rzekach, potokach, zbiornikach wodnych), częstą alternatywą, którą rekomendujemy są igłofiltry LDPD D63mm o powiększonej średnicy i przepustowości.

W sytuacjach, gdy jest to określone w wymaganiach projektu, możemy także zastosować igłofiltry innego typu np. typu holenderskiego PCV d50mm.