Regularnie dostarczamy sprzęt i rozwiązania stosowane przy odwodnieniach wykopów budowlanych.

Są to zarówno pompy do odwadniania powierzchniowego jak motopompy szlamowe, agregaty pompowe suchostojące, pompy zanurzeniowe Evak i Flygt, jak i zestawy akcesoriów igłofiltrowych pozwalające na prowadzenie odwadniania metodą igłofiltrową.