We flocie wynajmu dysponujemy pompami zatapialnymi i agregatami pozwalającymi na skuteczne odwadnianie kopalni odkrywkowych, gdzie często występuje konieczność pompowania z przewyższeniem kilkudziesięciu metrów.

Do najczęściej stosowanych w tym zakresie urządzeń należą

  • pompy zatapialne o mocach od 5.5 do 54kw  – Flygt 2640H, 2660HT , 2660SH, 2670HT, 2201HT , 2250HT.
  • agregaty pompowe spalinowe BA80H, PP64S17 o maksymalnych wysokościach podnoszenia przekraczających 90m
  • agregaty pompowe elektryczne D03 i F04K o mocach 30-55kW osiągające maksymalne wysokości  podnoszenia przekraczające 60m