W przypadku awarii, prac remontowych wymaganych na linii kanalizacyjnej, a także prac na oczyszczalniach występują konieczności czasowego, zastępczego  pompowania  ścieków obsługiwanego przez dostarczone jednostki pompowe i akcesoria.

W tym zakresie proponujemy rozwiązania oparte zarówno na agregatach pompowych z napędem spalinowym, jak i suchostojących pompach z napędem elektrycznym, a także elektrycznych pompach zatapialnych.

Klaudia sp.  z o.o. posiada doświadczenie w kompletacji, dostawie, montażu i obsłudze  sprzętu do bypassów o wielkości transferu od kilkuset to kilku tysięcy metrów sześciennych na godzinę.

Jednym z projektów, który szczególnie miał znaczeniu w nabyciu przez nas doświadczenie, był udział w projektowaniu, montażu i obsłudze bypassu ścieków, w Warszawie, w 2019 roku, przy awarii kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Nasz zespół uczestniczył zarówno w montażu, jak i był odpowiedzialny za bieżącą obsługę bypassu przez ponad 2 miesiące jego funkcjonowania