Poza wynajmem sprzętu pompowego oferujemy, także zakres usług dodatkowych

Instalacja igłofiltrów, wpłukiwanie igłofiltrów

Wynajem igłofiltrówPolecamy usługi w zakresie instalacji układów igłofiltrowych, od analizy warunków gruntowych, badań gruntów, przez dobór rozwiązań, zaprojektowanie metody odwodnienia, instalację sprzętu, uruchomienie odwodnienia i przeszkolenie obsługi.:

Instalacja, montaż układów pompowych

Możemy zaoferować montaż instalacjji pompowych na bazie sprzętu dostarczanego w ramach usług wynajmu.

Obsługa pompowania

Możemy zaoferować usługi w zakresie codziennej obsługi układu pompowego np. bypassu ścieków,

Serwis pomp i agregatów pompowych

Realizujemy bieżący serwis pomp dostarczanych w ramach usług wynajmu.  Możemy także zaoferować usługi serwisowe dla pomp własności Klientów.

Serwis pomp