Aktualności

Nasza flota urządzeń pompowych w wynajmie, stopniowo rozwijana jest w zakresie pomp wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej i ścieków. Pozwala to na obsługę, nawet bardzo dużych projektów, przy których wymagane jest zapewnienie przepływności nawet 5-10 tys. m3/godz.

  Tego typu wynajem zestawów agregatów pompowych wysokiej wydajności do wody cystej/zanieczyszczonej i ścieków, jest możliwy do uzupełnienia także wsparciem w montażu, obsłudze i konserwacji serwisowej.

Wynajem zestawu pomp dla obsługi pompowania ponad 6000m3/godz.

Bardzo dobrym przykładem referencyjnym, zrealizowanym w ostatnim czasie, może być obsługa tematu pompowania wody technologicznej typu „bypass” w zakresie przepływności   do 6000m3/godz. w dużym zakładzie przemysłowym.

Wynajem pomp wysokiej wydajności - zestaw pomp

Wg pierwotnych założeń, dobierano pompy do przepływności sumarycznej do 5000 m3/godz., jednak już zaraz po uruchomieniu pompowania, okazało się że okresowo przepływ ma prawo przekraczać tą wartość i przekraczać nawet 6000 m3/godz. Dlatego też w trakcie realizacji zadania, w pierwszym tygodniu.   dostarczono dodatkowe urządzenie rezerwowe, które jednak przez większość czasu nie pracowało i służyło jako pompa  zapasowa na przypadek krótkookresowego wzrostu przepływności.

Wynajem zestawów pomp

Dobór zestawu agregatów pompowych wysokiej wydajności

Dla zrealizowano obsługi tematu, zaproponowano dobór 9 pomp wysokiej wydajności z napędem spalinowym (tzw 8, 10 i 12 calowe czyli z przyłączami ssawno/tłocznymi w rozmiarze 200,250, 300mm).  Wydajności maksymalne  agregatów pompowych rozkładały się następująco:

– 7 pomp 8 calowych : 520-750 m3/godz.

– 1 pompa 10 calowa: 900 m3/godz

– 1 pompa 12 calowa: 1250 m3/godz.

Ogółem więc, sumaryczna wydajność maksymalna zestawu  wynosiła ok. 7000 m3/godz,choć oczywiście po uwzględnieniu strat wynikających z geometrycznych wysokości ssania, podnoszenia i strat przesyłowych, realna maksymalna możliwa do uzyskania przepływność była mniejsza, zestaw optymalizowany na obsługę 5000m3/godz. Doraźnie zestaw był w stanie obsłużyć przepływ ponad 6000m3/godz. co jest dowodem na bardzo dobre przygotowanie urządzeń i wierności ich charakterystyki danym fabrycznym.

Agregaty pompowe oparte były m.in. o sekcje pompowe Hidrostal, Godwin, Flygt, Robusta napędzane silnikami Perkins, FPT Iveco i Deutz.

Wynajem pomp wysokiej wydajności

Przygotowanie agregatów pompowych przed wynajmem

Z racji wagi zadania i bezkompromisowych oczekiwań Zleceniodawcy co do przepływności do obsłużenia, szczególną wagę przyłożono do przygotowania zestawu agregatów pompowych przed przekazaniem ich do projektu. Większość pomp poddana została testom aby potwierdzić ich charakterystykę. Dokonano regulacji luzów wirników/płyt ciernych. Dodatkowo 2 sztuki agregatów pompowych stanowiły jednostki nowe.

Konfiguracja linii ssawnej i tłocznej

W zakresie konfiguracja części ssawnej, wymagana była realizacja zasysania z 4-5 metrów. Pewnym ułatwieniem okazała się możliwość spiętrzenia wody, co obniżyło rzeczywistą geometryczną głębokość zasysania (do 3-4m), przekładając się na mniejsze straty wydajności.  Pewną komplikacją był niewielki rozmiar komory ssawnej, który wymusił instalację końcówek przewodów ssawnych na różnych głębokościach, tak, aby uniknąć niekorzystnego  wzajemnego ich wpływu na siebie.

Wyjścia pomp, za  pośrednictwem węży gumowych wysokiej trwałości o średnicach 200-300mm, zostały podłączone do tzw. kolektora tłocznego tzw z ang. „manifoldu”, do którego z kolei był podłączony kilkusetmetrowy rurociąg tłoczny w rozmiarze DN600.  Z uwagi na chęć maksymalnego zniwelowania możliwości awarii  i pęknięcia węży, zrezygnowano całkowicie z wykorzystania „tanich” standardowych węży płasko zwijalnych PCV.

Wynajem akcesoriów, armatury pompowej

Konfigurując  osprzęt, zdecydowano aby wszystkie przyłącza w manifoldzie były wyposażone w przepustnice motylkowe. Przepustnice miały za zadanie pozwolić na szybkie ewentualne odłączenie pompy (np. w przypadku awarii  demontażu) lub podłączenie nowego agregatu pompowego do zestawu, bez zatrzymywania pracy.

Podsumowanie 

W powyżej opisywanym zadaniu, nasze Przedsiębiorstwo było odpowiedzialne za analizę merytoryczną projektu pompowania, dobór zestawu pomp i osprzętu, zrealizowała wynajem, wzięła także udział  w montażu zestawu.

Podsumowując, można z przekonaniem wyrazić opinię, że zadanie zakończyło się pełnym sukcesem. Zestaw pomp skutecznie obsłużył wielotygodniowe pompowanie w trybie ciągłym. Mimo że pompowanie trwało prawie 8 tygodni, a pompy pracowały w większości non stop, odnotowano zaledwie jedną awarię, która wymagała wymiany urządzenia.

Powiązane aktualności
Filter by
Post Page
Aktualności
Sort by