Aktualności

Dobór sprzętu odpowiedniego do zadania

W przypadku zakupu sprzętu, z reguły wybierany jest możliwie optymalny, kompromisowy model, który będzie pasował do możliwie wielu prac. W przypadku wynajmu , praktycznie dla każdego zadania może być dobierana optymalna, odpowiednia pompa lub zestaw pomp. Co więcej – współpracując z solidną firmą wynajmującą pompy,  użytkownik może liczyć na inżynierskie wsparcie  doradcze w zakresie doboru sprzętu, konfiguracji instalacji, obliczeń w zakresie przepływności, ciśnień, określenia roboczych wartości wydajności, wysokości podnoszenia, ograniczeń zasysania i  NPSH itp. Wykorzystanie usług w zakresie wynajmu pomp, pozwala także na wymianę urządzeń w trakcie trwania projektu, np. wtedy gdy zmieniają się warunki pracy.

Odpowiedni dobór sprzętu, ma także znaczenie w kontekście zużycia energii /paliwa. Właściwy dobór pompy/pomp do wynajmu, dostosowanej do przewidywanego punktu pracy, może pozwolić na zmniejszenie zużycia energii paliwa nawet o 50% i więcej (ma to znaczenie m.in. w zadaniach gdzie potrzebny jest ciągły wielotygodniowy czy dłuższy bypass ścieków bazujący na wykorzystaniu spalinowych lub elektrycznych pomp do ścieków, podobnie istotne jest to przy długotrwałych odwodnieniach za pomocą pomp do igłofiltrów i zestawów igłofiltrowych).  Z tego powodu , nie tylko stawka wynajmu powinna być istotna, ale całkowity przewidywany koszt eksploatacji sprzętu pompowego na wynajmie.

Mniejsze problemy serwisowania

W przypadku wykorzystania pomp na zasadach wynajmu, użytkownik zwolniony jest z konieczności większych inwestycji w serwis pomp, naprawy urządzeń i części zamienne np. wymiany i regulacje wirników, regeneracje pomp próżniowych, remonty silnika itp. Pozwala to w pełniejszy sposób zapanować nad kosztami i uniknąć nieoczekiwanych wydatków.

Brak problemów magazynowania i utrzymania floty własnych pomp

Szczególnie w przypadku dużych firm, użytkujących znaczną ilość sprzętu, w przypadku zakupu większości sprzętu na własność, problemem będą także koszty magazynowania, administracji. Dlatego też, często stosowaną strategią przez duże firmy jest  dysponowanie ograniczoną flotą urządzeń pompowych oraz akcesoriów pompowych, uzupełnianą przy poszczególnych zadaniach sprzętem z wypożyczalni pomp.