Aktualności

Mocną pozycją naszej oferty są elektryczne zatapialne pompy do ścieków.

Dostępne na stanie magazynowym są urządzenia o mocy od 1.5 do kilkudziesięciu kilowatów z wydajnościami maksymalnymi nawet ponad 1000m3/godz.

Na bazie partnerów europejskich, możemy dostarczyć także jednostki o wyższych wydajnościach i mocy.

Pompy są popularne przede wszystkim w zastosowaniach wymagających instalacji tzw bypassów ściekowych, przy remontach i rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz przy renowacji kanalilzacji.