Zamówienia i umowy objęte są standardowo ogólnymi warunkami jak niżej