Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. KLAUDIA Sp. z o.o. ul. J. Kreta 24 z siedzibą w Ustroniu.
Wiem, że podanie danych przewidzianych formularzem kontaktowym jest dobrowolne, ale w przypadku obsługi zapytania niezbędne do udzielania na nie odpowiedzi. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych w każdym momencie oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.) w przypadku niezgodnego z prawem/udzieloną zgodą przetwarzania danych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisu prawa ani nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mam prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. W każdym momencie mam prawo odwołać ww. zgodę poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Odwołanie zgodny” na adres klaudia@klaudia.eu.